Kamil Kartasiński

28
gru

Hitler – dyktatura jednoosobowa [P. LONGERICH: Hitler. Biografia. Przeł. Marek ANTKOWIAK. Warszawa 2017], Katowice 2018

Biografia autorstwa P. Longericha to praca, która doskonale pokazuje złożoność jednoosobowej władzy Hitlera. Główny bohater książki jest przedstawiony jako twardy dyktator, który przez lata wypracowywał sobie taki aparat władzy, jakiego potrzebował do urzeczywistnienia swojego głównego celu – stworzenia paneuropejskiego imperium. Adolf Hitler kierując się różnymi motywami działania oraz podejmując zaskakujące decyzje, potrafił z powodzeniem odnosić sukcesy zarówno w polityce wewnętrznej,
Czytaj więcej
28
gru

Gry miejskie z Katowicami w tle, Wrocław 2018 (wraz z dr hab. Maciejem Ficem)

Artykuł stanowi przegląd i krótką charakterystykę propozycji i projektów gier miejskich, które w swoich założeniach zaplanowano do realizacji w Katowicach. Nie wszystkie one mają historyczny charakter i nie wszystkie sięgają do przeszłości miasta, ale we wszystkich obszarem aktywności uczestników stała się stolica dzisiejszego województwa śląskiego. Wszystkie też spotkały się z dość znacznym oddźwiękiem ze strony uczestników, świadczącym o tym, że
Czytaj więcej
28
gru

Powojenne losy 2. Korpusu Polskiego w perspektywie narracji biograficznej Jana Szymczyka, Warszawa 2018

W artykule zanalizowano w perspektywie oral history wspomnienia Jana Szymczyka, byłego żołnierza Wehrmachtu oraz 2. Korpusu Polskiego. Zdecydowałem się na wybór świadectwa Szymczyka ze względu na jego młody wiek (18 lat), gdy został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Chciałem zbadać, jakiego rodzaju wydarzenia, fakty i postacie zostały zapamiętane przez młodego żołnierza (właściwie nastolatka), który służył w 2. Korpusie Polskim już w
Czytaj więcej
28
gru

Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy, Katowice-Rybnik 2017

Artykuł mający charakter rekonesansu badawczego został oparty na dwóch ważnych dla historii dzielnic kronikach szkolnych. W artykule starałem się zrekonstruować życie codzienne mieszkańców obu dzielnic toczące się pod naciskiem wydarzeń wojennych. Zostały poruszone zagadnienia dotyczące wybuchu wojny, służby wojskowej mieszkańców Ligoty i Panewnik oraz życia religijnego. Dla uzupełnienia tego obrazu sięgnąłem również do źródeł pamiętnikarskich.
28
gru

Postać Anny Henryki Pustowójtówny w świetle wybranych pamiętników powstańczych, Katowice 2015

Gdy podejmujemy rozważania na temat powstania styczniowego, nierozłącznie kojarzy się ono dla większości z nas z czynem zbrojnym mężczyzn i chłopców, którzy ruszyli w boj, aby wyzwolić Ojczyznę. Z tych stereotypowych ram wyłamuje się postać Anny Henryki Pustowójtowny, adiutantki w sztabie Mariana Langiewicza. Była kobietą odważaną, prawdziwą patriotką, która nie raz potrafiła zawstydzić swoim bohaterstwem i wolą walki, żołnierzy walczących
Czytaj więcej
28
gru

Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle, Katowice 2014

Artykuł przedstawia historię trzech mieszkańców Katowic, którzy zostali deportowani do Związku Sowieckiego w 1945 roku – Józefa Muchy, Franciszka Cioski oraz Pawła Wilczka. Zastosowana w pracy metodologia została oparta w całości na oral history, poprzez przeprowadzenie kilku wywiadów z rodzinami deportowanych.
28
gru

Żuawi śmierci w świetle wybranych pamiętników powstańczych, Warszawa 2014

Publikacja oparta na siedmiu pamiętnikach weteranów Powstania Styczniowego, prezentuje historię mało znanej jednostki powstańczej Żuawów Śmierci. W swoim artykule odpowiadam na pytania: jak powstańcy walczący w tej formacji oceniali swojego dowódcę; jaki nastrój panował w oddziale; jak inni powstańcy odbierali Żuawów Śmierci.

Facebook