Biografia

Dr Kamil Kartasiński – naukowiec, pisarz, wykładowca. Tymi trzema słowami mogę najlepiej opisać swoja osobę. Do moich największych sukcesów mogę zaliczyć napisanie książki „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa”, nad którą pracowałem 10 lat. Publikacja zdobyła uznanie czytelników i rozprowadziła się w łącznym nakładzie 600 sztuk. Jestem również autorem małego bestselleru, którym jest poradnik genealogiczny „Odszukaj dziadka w…” , który został sprzedany w łącznym nakładzie 750 sztuk. Do moich sukcesów mogę zaliczyć współtworzenie międzynarodowej konferencji „ICOHTEC – 46th annual meeting Katowice 2019”, gdzie miałem okazję współtworzyć program, opiekować się grupą wolontariuszy oraz być prowadzącym tzw. „Summer School” towarzyszącą konferencji. Od 2023 r. jestem czynnie zaangażowany w realizacje programów edukacyjno-naukowych Muzeum Historii Polski dotyczących 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Jestem doktorem nauk humanistycznych, w specjalizacji historia.

W prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych, zajmuję się zagadnieniami związanymi z historią mówioną (oral history) oraz pamięcią zbiorową. Moje zainteresowania wynikają z pasji, którymi są rozmowy ze świadkami historii. Lata praktyki sprawiają, że doskonale odnajduję się w interpretacji wszystkich niuansów związanych z tzw. źródłami oralnymi. Jestem po prostu bardzo dobrym słuchaczem. Cierpliwym i empatycznym. Miałem okazje prowadzić badania w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyłem w różnych konferencjach naukowych i popularnonaukowych. Lubię przełamywać schematy, tworzyć coś nowego. Czuję się naukowcem, który obok prowadzenia rzetelnych badań, ma duże zacięcie popularyzatorskie.

Cieszę się dużym zaufaniem ludzi, którzy chętnie dzielą się ze mną ciekawymi pamiątkami historycznymi ze swoich rodzinnych zbiorów. Prowadzone przeze mnie badania prowadzę rzetelnie, mając w myśli zasadę, aby przyjmowanie informacji o przeszłości było poprzedzone odpowiednią refleksją, bez wyłącznie medialnie użytecznych schematów interpretacyjnych. Kocham czytać książki. Lubię różne gatunki. Czytam różnych autorów, lubię poznawać różne poglądy na określone sprawy. Nie zamykam się w określonych „bańkach informacyjnych”, ponieważ tylko dążenie do prawdy jest ciekawe.

Prowadzę zajęcia i wykłady na tematy związane z genealogią, Polaków w Wehrmachcie, dziejami Polski, Powstaniem Styczniowym, historią Górnego Śląska w latach 1871-1945. Zajmuję się naukowym opracowywaniem wspomnień świadków historii. Współtworzę wystawy, audycje, publikacje historyczne. Jestem osobą rzetelną i terminową. Współpracuję lub współpracowałem z takimi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum w Gliwicach, Archiwum Akt Nowych, Instytut Roździeńskiego, Muzeum Historii Polski.

Jestem miłośnikiem dobrych biografii, podróży zagranicznych, pieszych wędrówek oraz gier komputerowych. Moją ulubioną postacią historyczną jest Bolesław Chrobry, a fikcyjną latarnik Skawiński. Prywatnie, człowiek ceniący odważnych ludzi z pasją oraz ciekawością na świat, którzy podobnie jak on wyznają zasadę „nie ma, że się nie da”.

Jednym zdaniem jestem historykiem, który tworzy dla przyszłości.

Wykształcenie

Ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. W 2014 roku uzyskałem tytuł zawodowy licencjata za pracę „Żuawi Śmierci”. W 2016 roku obroniłem z wynikiem bardzo dobrym, magisterium „Zarys historii Katowic w latach 1914-1918 na podstawie kronik szkół ludowych”. Obydwie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Nawrota. W 2016 roku rozpocząłem studia doktoranckie, gdzie pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Macieja Fica przygotowałem rozprawę doktorską „Pamięć zbiorowa Sybiraków-emigrantów do Ameryki Północnej w świetle narracji autobiograficznych”. 8 marca 2022 uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych (historia).

Prowadzone zajęcia

W latach 2013-2015 byłem wykładowcą w Ichigo. Japońskim Centrum Kultury i Biznesu w Katowicach. Następnie, w latach 2013-2016 prowadziłem autorski program „Warsztatów Dziennikarskich” dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach. W latach 2017-2020 byłem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Śląskim, gdzie prowadziłem zajęcia z dydaktyki historii. W latach 2018-2019 jako pracownik Muzeum w Gliwicach byłem odpowiedzialny za przygotowanie lekcji muzealnych i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.