Biografia

Kamil Kartasiński (ur. 1992) jest doktorantem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, publicystą i recenzentem książek. W wieku 16 lat rozpoczął współpracę z gazetą parafialną „Głos św. Ludwika”, gdzie publikował swoje pierwsze artykuły historyczne. Jego zainteresowania badawcze koncertują się wokół historii mówionej oraz historii najnowszej. Interesuję się również historią II wojny światowej, dziejami Niemiec w latach 1871-1945 oraz zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii.

Autor książek „Odszukaj dziadka w …” (Poznań 2019 i 2020) „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa” (Poznań 2018 i 2020) oraz ebooka „Henryk Sienkiewicz jakiego nie znamy” (Warszawa 2016). Współautor książki „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami” (Katowice 2015). Autor artykułów naukowych, współautor wystaw historycznych, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych projektów badawczych oraz grantów. Współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum w Gliwicach.

Miłośnik dobrych biografii, podróży zagranicznych, pieszych wędrówek oraz gier komputerowych. Jego ulubioną postacią historyczną jest Bolesław Chrobry, a fikcyjną latarnik Skawiński. Prywatnie, człowiek ceniący odważnych ludzi z pasją oraz ciekawością na świat, którzy podobnie jak on wyznają zasadę „nie ma, że się nie da”.

Kamil Kartasiński - biografia

Wykształcenie

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. W 2014 roku uzyskał tytuł zawodowy licencjata za pracę „Żuawi Śmierci”. W 2016 roku obronił z wynikiem bardzo dobrym, magisterium „Zarys historii Katowic w latach 1914-1918 na podstawie kronik szkół ludowych”. Obydwie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Nawrota. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie, gdzie pod kierunkiem dr hab. Macieja Fica przygotowuje rozprawę doktorską „Pamięć zbiorowa Sybiraków-emigrantów do Ameryki Północnej w świetle narracji autobiograficznych”.

Prowadzone zajęcia

W latach 2013-2015 był wykładowcą w Ichigo. Japońskim Centrum Kultury i Biznesu w Katowicach. Następnie, w latach 2013-2016 prowadził autorski program „Warsztatów Dziennikarskich” dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach. Od 2017 roku jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Śląskim, gdzie prowadzi zajęcia z dydaktyki historii. W latach 2018-2019 jako pracownik Muzeum w Gliwicach był odpowiedzialny za przygotowanie lekcji muzealnych i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekty w trakcie realizacji

Album dotyczący historii Polaka służącego w Wehrmachcie

Facebook