Artykuły

28
sty

Żuawi Śmierci w obozie w Ojcowie

Metryczka  Artykuł: Żuawi Śmierci w obozie w Ojcowie, s. 25-37 Publikacja: By hołd bohaterom nieść ... Obchody 160.rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika Wydawca: Oddział PTTK w Ojcowie Rok wydania: 2023 Celem artykułu jest prezentacja początków organizacji Żuawów Śmierci w obozie ojcowskim i jest przerobionym fragmentem rozdziału z mojej książki "Żuawi Śmierci".
13
lut

Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku

Metryczka    Artykuł: „Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku" Publikacja: Zaranie Śląskie. Seria Druga. 7/2021 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Śląsk Rok wydania: 2021 Artykuł recenzyjny dotyczący książki Jakuba Grudniewskiego "Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871-1918)", Katowice 2020. Pruski urzędnik w polskiej świadomości historycznej, nie kojarzy się zbyt dobrze. Przedstawiciele władzy niemieckiej działający na terenie zaboru
Czytaj więcej
4
lip

„U mnie na razie wszystko w porządku” – listy mojego ojca, żołnierza LWP, do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984)

Metryczka    Artykuł: „U mnie na razie wszystko w porządku” – listy mojego ojca, żołnierza LWP, do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984), s.311-333. Publikacja: Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989). List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej Rok wydania: 2021 Celem artykułu jest analiza korespondencji Kazimierza Kartasińskiego,
Czytaj więcej
23
wrz

Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie II Rzeczypospolitej 17 września 1939 r. w perspektywie biograficzno-narracyjnej Warszawa 2020

Artykuł jest analizą doświadczeń przedwojennych mieszkańców tzw. Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, związanych z wkroczeniem wojsk sowieckich 17 września 1939 r. Głównym materiałem źródłowym, na którym został oparty artykuł, są zbiory wspomnień bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń w formie narracji filmowych. Autor podzielił świadków na trzy grupy wiekowe: osoby dorosłe, nastolatkowie oraz dzieci, i porównał ich relacje. Zastosowana analiza porównawcza przedstawia zarówno
Czytaj więcej
6
paź

Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective Kraków 2019

Celem artykułu jest scharakteryzowanie pokolenia polskich weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wyemigrowali do USA i Kanady po 1945 roku w perspektywie historii mówionej. Autor, wykorzystując wywiady przeprowadzone z weteranami, stara się ukazać motywy emigracji do USA i Kanady, pierwsze lata życia weteranów na emigracji i reflksji, która towarzyszy obecnie weteranom. Autor artykułu stara się rozpoznać i uchwycić znaczenia
Czytaj więcej
28
gru

Hitler – dyktatura jednoosobowa [P. LONGERICH: Hitler. Biografia. Przeł. Marek ANTKOWIAK. Warszawa 2017], Katowice 2018

Biografia autorstwa P. Longericha to praca, która doskonale pokazuje złożoność jednoosobowej władzy Hitlera. Główny bohater książki jest przedstawiony jako twardy dyktator, który przez lata wypracowywał sobie taki aparat władzy, jakiego potrzebował do urzeczywistnienia swojego głównego celu – stworzenia paneuropejskiego imperium. Adolf Hitler kierując się różnymi motywami działania oraz podejmując zaskakujące decyzje, potrafił z powodzeniem odnosić sukcesy zarówno w polityce wewnętrznej,
Czytaj więcej
28
gru

Gry miejskie z Katowicami w tle, Wrocław 2018 (wraz z dr hab. Maciejem Ficem)

Artykuł stanowi przegląd i krótką charakterystykę propozycji i projektów gier miejskich, które w swoich założeniach zaplanowano do realizacji w Katowicach. Nie wszystkie one mają historyczny charakter i nie wszystkie sięgają do przeszłości miasta, ale we wszystkich obszarem aktywności uczestników stała się stolica dzisiejszego województwa śląskiego. Wszystkie też spotkały się z dość znacznym oddźwiękiem ze strony uczestników, świadczącym o tym, że
Czytaj więcej
28
gru

Powojenne losy 2. Korpusu Polskiego w perspektywie narracji biograficznej Jana Szymczyka, Warszawa 2018

W artykule zanalizowano w perspektywie oral history wspomnienia Jana Szymczyka, byłego żołnierza Wehrmachtu oraz 2. Korpusu Polskiego. Zdecydowałem się na wybór świadectwa Szymczyka ze względu na jego młody wiek (18 lat), gdy został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Chciałem zbadać, jakiego rodzaju wydarzenia, fakty i postacie zostały zapamiętane przez młodego żołnierza (właściwie nastolatka), który służył w 2. Korpusie Polskim już w
Czytaj więcej
28
gru

Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy, Katowice-Rybnik 2017

Artykuł mający charakter rekonesansu badawczego został oparty na dwóch ważnych dla historii dzielnic kronikach szkolnych. W artykule starałem się zrekonstruować życie codzienne mieszkańców obu dzielnic toczące się pod naciskiem wydarzeń wojennych. Zostały poruszone zagadnienia dotyczące wybuchu wojny, służby wojskowej mieszkańców Ligoty i Panewnik oraz życia religijnego. Dla uzupełnienia tego obrazu sięgnąłem również do źródeł pamiętnikarskich.
28
gru

Postać Anny Henryki Pustowójtówny w świetle wybranych pamiętników powstańczych, Katowice 2015

Gdy podejmujemy rozważania na temat powstania styczniowego, nierozłącznie kojarzy się ono dla większości z nas z czynem zbrojnym mężczyzn i chłopców, którzy ruszyli w boj, aby wyzwolić Ojczyznę. Z tych stereotypowych ram wyłamuje się postać Anny Henryki Pustowójtowny, adiutantki w sztabie Mariana Langiewicza. Była kobietą odważaną, prawdziwą patriotką, która nie raz potrafiła zawstydzić swoim bohaterstwem i wolą walki, żołnierzy walczących
Czytaj więcej