Artykuły

28
gru

Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle, Katowice 2014

Artykuł przedstawia historię trzech mieszkańców Katowic, którzy zostali deportowani do Związku Sowieckiego w 1945 roku – Józefa Muchy, Franciszka Cioski oraz Pawła Wilczka. Zastosowana w pracy metodologia została oparta w całości na oral history, poprzez przeprowadzenie kilku wywiadów z rodzinami deportowanych.
28
gru

Żuawi śmierci w świetle wybranych pamiętników powstańczych, Warszawa 2014

Publikacja oparta na siedmiu pamiętnikach weteranów Powstania Styczniowego, prezentuje historię mało znanej jednostki powstańczej Żuawów Śmierci. W swoim artykule odpowiadam na pytania: jak powstańcy walczący w tej formacji oceniali swojego dowódcę; jaki nastrój panował w oddziale; jak inni powstańcy odbierali Żuawów Śmierci.