Działalność naukowa

Curriculum vitae

01/2023 – obecnie Współpracownik Muzeum Historii Polski przy obchodach 160. rocznicy Powstania Styczniowego 

 

07/2022 – 10/2023 Kierownik Działu Merytorycznego – Panteon Górnośląski w Katowicach 

 

12/2021-07/2022 Specjalista do spraw merytorycznych – Panteon Górnośląski w Katowicach 

 

09/2019 – obecnie Redaktor merytoryczny w wydawnictwie „Pomost

 

06 – 11/2019 Transkrypcje i resarch przy produkcji filmów „Dar wolności

 

12/2018 – 07/2019 Członek lokalnego komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „ICOHTEC – 46th annual meeting Katowice 2019

 

12/2018 – 07/2019 Asystent muzealny. Muzeum w Gliwicach, oddział Radiostacja Gliwicka

 

05 – 08/2018 Współwykonawca grantu Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego

 

09/2017 Staż w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce 

 

05 – 10/2017 Udział w programie „Work& Travel” w Stanach Zjednoczonych 

 

03/2017 – 12/2017 Uczestnik międzynarodowego projektu „I was citizen of Stalin town” 

 

02/2017

Uczestnik „Multidisciplinary. Workshop on Migration” organizowany przez Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

 

05/2016 – 12/2016 Współtworzenie wystawy IPN, oddział w Katowicach „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”

 

07 – 08/2015 Uczestnik projektu badawczego – IPN, oddział w Katowicach: „Weterani polscy II wojny światowej w Ameryce Północnej”

 

06 – 09/2014 Udział w programie „Work& Travel” w Stanach Zjednoczonych 

 

05/2014 – 01/2021 Korespondent, autor artykułów i recenzji na portal historycznym “Histmag.org

 

04/2014 – 05/2015 Wykonawca projektu artystycznego w ramach programu “Comenius” pod tytułem “Celebration of Culture Through the Music”

 

03 – 06/2014 Organizacja trzech spotkań Narodowego Czytania dzieł Henryka Sienkiewicza we współpracy z MDK „Ligota” w Katowicach

 

09/2013 – 06/2016 Realizacja autorskiego programu „Warsztatów Dziennikarskich” oraz szkolnej telewizji internetowej dla dzieci

ze Szkoły Podstawowej nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.

 

2013 – 2015 Organizator uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Ligocie i Panewnikach przy współpracy z władzami miasta Katowice

 

06/2013 – 06/2015 Wykładowca w „Ichigo” – Japońskie Centrum Kultury i Biznesu

 

11/2012 – 03/2013 Udział w workshopie badawczym IPN, oddział w Katowicach oraz Institut fur Ost- und Südosteuropaforschung w Ratyzbonie pt. „Internowanie – deportacja – produktywizacja. Mieszkańcy Górnego Śląska w systemie obozowym GUPWI NKWD 1945 – 1956”

 

06/2008 – 06/2021 redaktor parafialnej gazety „Głos św. Ludwika”,ukazującej się przy parafii pw. św. Ludwika IX Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach.

 

Wygłoszone referaty

„U mnie wszystko dobrze” – listy żołnierza LWP do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984) (Warszawa 2019)
Biskup Herbert Bednorz. Pasterz śląskich robotników i ich rodzin (Warszawa 2018)
UB wobec żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – przyczynek do badań nad zagadnieniem na przykładzie mjra Antoniego Romana Nowosadowskiego z Gliwic (Katowice 2016)
„Ostrzegam Was przed dezercją duchową…” Szwajcarski okres życia gen. bryg. Bronisława Prugara-Ketlinga (Rzeszów 2016)
Czy pozostali na emigracji wyłącznie z powodów politycznych? Rekonesans badawczy dotyczący środowiska polskich weteranów II wojny światowej zamieszkujących USA oraz Kanadę po 1945 r. Analiza materiałów filmowych przedstawiających życiowe historie weteranów, zrealizowanych w Chicago, Toronto, Londynie i okolicach tych miast (Warszawa 2016)
Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa – gdzie szukać informacji o swoich dziadkach i pradziadkach? (Kraków 2015)
Gettysburg 1863. Wczoraj i dziś (Toruń 2015)
Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy (Katowice-Rybnik 2014)
Męczennicy z Nepi – niezwykła historia sprowadzenia relikwii z IV w. n.e do klasztoru w Panewnikach (Katowice 2014)
Drukarnia w Panewnikach 1929-1939 (Katowice 2014)
Żuawi Śmierci – niezwykła jednostka Powstania Styczniowego. Ludzie. Walki. Legenda (Gdańsk 2014)
Weterani Powstania Styczniowego – filary niepodległej Polski (Katowice 2014)
Żuawi Śmierci: organizacja, walki, legenda (Opole 2013)
Trzy historie z Panewnik i Ligoty z deportacjami w tle (Katowice 2013)