Scientific activities

Participation in conferences

„U mnie wszystko dobrze” – listy żołnierza LWP do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984)(Warszawa 2019)
Biskup Herbert Bednorz. Pasterz śląskich robotników i ich rodzin (Warszawa 2018)
UB wobec żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – przyczynek do badań nad zagadnieniem na przykładzie mjra Antoniego Romana Nowosadowskiego z Gliwic (Katowice 2016)
„Ostrzegam Was przed dezercją duchową…” Szwajcarski okres życia gen. bryg. Bronisława Prugara-Ketlinga (Rzeszów 2016)
Did they stay in exile only for political reasons? Research reconnaissance on the environment of Polish veterans of World War II living in the USA and Canada after 1945. Analysis of film materials presenting life stories of veterans made in Chicago, Toronto, London and the vicinity of these cities. (Warszawa 2016) ENG
Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa – gdzie szukać informacji o swoich dziadkach i pradziadkach? (Kraków 2015)
Gettysburg 1863. Wczoraj i dziś (Toruń 2015)
Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy (Katowice-Rybnik 2014)
Męczennicy z Nepi – niezwykła historia sprowadzenia relikwii z IV w. n.e do klasztoru w Panewnikach (Katowice 2014)
Drukarnia w Panewnikach 1929-1939 (Katowice 2014)
Żuawi Śmierci – niezwykła jednostka Powstania Styczniowego. Ludzie. Walki. Legenda (Gdańsk 2014)
Weterani Powstania Styczniowego – filary niepodległej Polski (Katowice 2014)
Żuawi Śmierci: organizacja, walki, legenda (Opole 2013)
Trzy historie z Panewnik i Ligoty z deportacjami w tle (Katowice 2013)

Facebook