logo

Męczennicy z Nepi: św. Ptolomeusz i św. Roman
wraz z 38 towarzyszami

Publikacja stanowi reedycję książki o. Gorgoniusza Greupnera OFM pt. „Męczennicy z Nepi: św. Ptolomeusz i św. Roman wraz z 38 towarzyszami”, która ukazała się w 1914 r. nakładem drukarni im. Karola Miarki w Mikołowie. Reedycja została uzupełnioną o wiele ciekawych materiałów.

W pierwszej części został zamieszczony cały tekst książki o. Gorgoniusza. Starano się zachować tu oryginalną pisownię, dodano natomiast kilkadziesiąt przypisów wyjaśniających niektóre kwestie poruszane w tekście oraz ułatwiających odbiór całości. Na część drugą składają się dwa artykuły historyczne. Pierwszy z nich uzupełnia treści podane przez o. Gorgoniusza oraz przedstawia historię kultu świętych męczenników z Nepi w latach 1913–2020, drugi z kolei opisuje ołtarz i relikwiarz męczenników znajdujące się w panewnickiej bazylice. Ostatnią część książki stanowią teksty modlitw, litanii, pieśni itp., które mogą być pomocne w osobistej modlitwie ku czci świętych. Całość publikacji została wzbogacona unikatowymi zdjęciami i dokumentami z Archiwum Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach oraz ze zbiorów prywatnych.


Metryczka
Okładka: miękka
Ilość stron: 110
Wydawca: Urząd Miasta Katowice, Katowice 2020