logo
Dr Kamil Kartasiński
– Naukowiec, pisarz, wykładowca.

Tymi trzema słowami mogę najlepiej opisać swoja osobę. Do moich największych sukcesów mogę zaliczyć napisanie książki „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa”, nad którą pracowałem 10 lat. Publikacja zdobyła uznanie czytelników i rozprowadziła się w łącznym nakładzie 600 sztuk. Jestem również autorem małego bestselleru, którym jest poradnik genealogiczny „Odszukaj dziadka w…” , który został sprzedany w łącznym nakładzie 750 sztuk. Do moich sukcesów mogę zaliczyć współtworzenie międzynarodowej konferencji „ICOHTEC – 46th annual meeting Katowice 2019”, gdzie miałem okazję współtworzyć program, opiekować się grupą wolontariuszy oraz być prowadzącym tzw. „Summer School” towarzyszącą konferencji. Od 2023 r. jestem czynnie zaangażowany w realizacje programów edukacyjno-naukowych Muzeum Historii Polski dotyczących 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Jestem doktorem nauk humanistycznych, w specjalizacji historia.

W prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych, zajmuję się zagadnieniami związanymi z historią mówioną (oral history) oraz pamięcią zbiorową. Moje zainteresowania wynikają z pasji, którymi są rozmowy ze świadkami historii. Lata praktyki sprawiają, że doskonale odnajduję się w interpretacji wszystkich niuansów związanych z tzw. źródłami oralnymi. Jestem po prostu bardzo dobrym słuchaczem. Cierpliwym i empatycznym. Miałem okazje prowadzić badania w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyłem w różnych konferencjach naukowych i popularnonaukowych. Lubię przełamywać schematy, tworzyć coś nowego. Czuję się naukowcem, który obok prowadzenia rzetelnych badań, ma duże zacięcie popularyzatorskie.

Cieszę się dużym zaufaniem ludzi, którzy chętnie dzielą się ze mną ciekawymi pamiątkami historycznymi ze swoich rodzinnych zbiorów. Prowadzone przeze mnie badania prowadzę rzetelnie, mając w myśli zasadę, aby przyjmowanie informacji o przeszłości było poprzedzone odpowiednią refleksją, bez wyłącznie medialnie użytecznych schematów interpretacyjnych. Kocham czytać książki. Lubię różne gatunki. Czytam różnych autorów, lubię poznawać różne poglądy na określone sprawy. Nie zamykam się w określonych „bańkach informacyjnych”, ponieważ tylko dążenie do prawdy jest ciekawe.

Prowadzę zajęcia i wykłady na tematy związane z genealogią, Polaków w Wehrmachcie, dziejami Polski, Powstaniem Styczniowym, historią Górnego Śląska w latach 1871-1945. Zajmuję się naukowym opracowywaniem wspomnień świadków historii. Współtworzę wystawy, audycje, publikacje historyczne. Jestem osobą rzetelną i terminową. Współpracuję lub współpracowałem z takimi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum w Gliwicach, Archiwum Akt Nowych, Instytut Roździeńskiego, Muzeum Historii Polski.

Jestem miłośnikiem dobrych biografii, podróży zagranicznych, pieszych wędrówek oraz gier komputerowych. Moją ulubioną postacią historyczną jest Bolesław Chrobry, a fikcyjną latarnik Skawiński. Prywatnie, człowiek ceniący odważnych ludzi z pasją oraz ciekawością na świat, którzy podobnie jak on wyznają zasadę „nie ma, że się nie da”.

Jednym zdaniem jestem historykiem, który tworzy dla przyszłości.

01/2023 – obecnie Współpracownik Muzeum Historii Polski przy obchodach 160. rocznicy Powstania Styczniowego
07/2022 – 10/2023 Kierownik Działu Merytorycznego – Panteon Górnośląski w Katowicach
12/2021-07/2022 Specjalista do spraw merytorycznych – Panteon Górnośląski w Katowicach
09/2019 – obecnie Redaktor merytoryczny w wydawnictwie „Pomost
06 – 11/2019 Transkrypcje i resarch przy produkcji filmów „Dar wolności
12/2018 – 07/2019 Członek lokalnego komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „ICOHTEC – 46th annual meeting Katowice 2019
12/2018 – 07/2019 Asystent muzealny. Muzeum w Gliwicach, oddział Radiostacja Gliwicka
05 – 08/2018 Współwykonawca grantu Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego
09/2017 Staż w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce
05 – 10/2017 Udział w programie „Work& Travel” w Stanach Zjednoczonych
03/2017 – 12/2017 Uczestnik międzynarodowego projektu „I was citizen of Stalin town
02/2017 Uczestnik „Multidisciplinary Workshop on Migration organizowany przez Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
05/2016 – 12/2016 Współtworzenie wystawy IPN, oddział w Katowicach „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”
07 – 08/2015 Uczestnik projektu badawczego – IPN, oddział w Katowicach: „Weterani polscy II wojny światowej w Ameryce Północnej”
06 – 09/2014 Udział w programie „Work& Travel” w Stanach Zjednoczonych
05/2014 – 01/2021 Korespondent, autor artykułów i recenzji na portal historycznym “Histmag.org
04/2014 – 05/2015 Wykonawca projektu artystycznego w ramach programu “Comenius” pod tytułem “Celebration of Culture Through the Music”
03 – 06/2014 Organizacja spotkań Narodowego Czytania dzieł Henryka Sienkiewicza we współpracy z MDK „Ligota” w Katowicach
09/2013 – 06/2016 Realizacja autorskiego programu „Warsztatów Dziennikarskich” oraz szkolnej telewizji internetowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.
2013 – 2015 Organizator uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Ligocie i Panewnikach przy współpracy z władzami miasta Katowice
06/2013 – 06/2015 Wykładowca w „Ichigo” – Japońskie Centrum Kultury i Biznesu
11/2012 – 03/2013 Udział w workshopie badawczym IPN, oddział w Katowicach oraz Institut fur Ost- und Südosteuropaforschung w Ratyzbonie pt. „Internowanie – deportacja – produktywizacja. Mieszkańcy Górnego Śląska w systemie obozowym GUPWI NKWD 1945 – 1956”
06/2008 – 06/2021 Redaktor parafialnej gazety „Głos św. Ludwika”,ukazującej się przy parafii pw. św. Ludwika IX Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach.
 • Gleiwitz incident – the first fake news, used on a large scale thanks to the development of technology. Truth and myths. (Katowice 2019)
 • „U mnie wszystko dobrze” – listy żołnierza LWP do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984) (Warszawa 2019)
 • Biskup Herbert Bednorz. Pasterz śląskich robotników i ich rodzin (Warszawa 2018)
 • UB wobec żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – przyczynek do badań nad zagadnieniem na przykładzie mjra Antoniego Romana Nowosadowskiego z Gliwic (Katowice 2016)
 • „Ostrzegam Was przed dezercją duchową…” Szwajcarski okres życia gen. bryg. Bronisława Prugara-Ketlinga (Rzeszów 2016)
 • Czy pozostali na emigracji wyłącznie z powodów politycznych? Rekonesans badawczy dotyczący środowiska polskich weteranów II wojny światowej zamieszkujących USA oraz Kanadę po 1945 r. Analiza materiałów filmowych przedstawiających życiowe historie weteranów, zrealizowanych w Chicago, Toronto, Londynie i okolicach tych miast (Warszawa 2016)
 • Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa – gdzie szukać informacji o swoich dziadkach i pradziadkach? (Kraków 2015)
 • Gettysburg 1863. Wczoraj i dziś (Toruń 2015)
 • Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy (Katowice-Rybnik 2014)
 • Męczennicy z Nepi – niezwykła historia sprowadzenia relikwii z IV w. n.e do klasztoru w Panewnikach (Katowice 2014)
 • Drukarnia w Panewnikach 1929-1939 (Katowice 2014)
 • Żuawi Śmierci – niezwykła jednostka Powstania Styczniowego. Ludzie. Walki. Legenda (Gdańsk 2014)
 • Weterani Powstania Styczniowego – filary niepodległej Polski (Katowice 2014)
 • Żuawi Śmierci: organizacja, walki, legenda (Opole 2013)
 • Wykładowca w Ichigo. Japońskim Centrum Kultury i Biznesu w Katowicach. (2013-2015)
 • Prowadzący autorski programu „Warsztatów Dziennikarskich” dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.(2013-2016)
 • Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzenie zajęć z dydaktyki historii w ramach studiów doktoranckich. (2017-2020)
 • Pracownik Muzeum w Gliwicach odpowiedzialny za przygotowanie lekcji muzealnych i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. (2018-2019)
 • Pracownik Panteonu Górnośląskiego w Katowicach odpowiedzialny za koordynację działań muzealnych (2021-2023)