logo

Ojców w Powstaniu Styczniowym

Niniejsze wydawnictwo składa się z trzech popularnonaukowych tekstów oraz listy powstańców. Pierwszy z nich dotyczy powstania oraz funkcjonowania obozu w Ojcowie. Następny tekst opowiada o życiu codziennym powstańca styczniowego. Trzeci z nich przedstawia sylwetkę Apolinarego Kurowskiego – głównego dowódcy obozu ojcowskiego. Na końcu jest „Lista powstańców z kancelarii Apolinarego Kurowskiego”, która zawiera zachowane imienne wykazy osób związanych z obozem ojcowskim.

Pierwsze trzy teksty zostały przygotowane przez autora i były wcześniej opublikowane na portalu https://powstanie1863-64.pl/ prowadzonego przez Muzeum Historii Polski. Listę powstańców zaczerpnięto z publikacji Jana Kulpińskiego i Adama Malickiego pt. Tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Powstanie styczniowe w Świętokrzyskiem. Wybór wspomnień uczestników walk. Fotografie zamieszczone w niniejszym wydawnictwie pochodzą z bibliotek cyfrowych oraz domeny publicznej.


Metryczka
Okładka: miękka
Ilość stron: 48
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2024