logo

Obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Paryżu

W ramach obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego na zaproszenie Ambasady RP w Paryżu miałem okazję wygłosić 21 stycznia 2023 r. wykład dla liceów szkół polonijnych w Paryżu. Spotkanie odbyło się w głównej siedzibie Ambasady RP w Paryżu, z udziałem Ambasadora RP Jana Emeryka Rościszewskiego, Ambasadora Litwy Nerijusa Aleksiejūnasa oraz płk Artura Miśkiewicza – attaché obrony.

24 stycznia 2023 r. przeprowadziłem wykład dla studentów polonistyki (opiekun grupy dr hab. Iwona H. Pugacewicz) na Lettres Sorbonne Université dotyczący Powstania Styczniowego oraz poszukiwań genealogicznych.

Dziękuję serdecznie Ambasadzie RP w Paryżu za organizacje spotkań. Było to niezwykłe doświadczenie.

Źródła zdjęć: iFrancja oraz Jolanta Niedziela-Thebault

Relacje prasowe:
Paryskie obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego – PolskiFR
Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – Ambasada RP w Paryżu