logo

Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1

Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1 - Recenzja

Dane szczegółowe:
Autor: Wojciech Roszkowski
Wydawca: Biały Kruk
Rok wydania: 2021
Okładka: Twarda
Liczba stron: 632

Książkę do recenzji otrzymałem dzięki życzliwości pani Anny Mączki  z Wydawnictwa Biały Kruk za co składam serdeczne podziękowania.

Lubię czytać książki, które dotyczą historii chrześcijaństwa. Dzieje religii, która bierze swój początek od nauczania i życia Jezusa Chrystusa, są fascynujące. Na przestrzeni XXI wieków, historię Kościoła współtworzyło mnóstwo ciekawych postaci. Ludzi grzesznych i świętych. Byli wśród nich wybitni politycy, naukowcy, artyści, ale również złoczyńcy, heretycy czy osoby prowadzące rozwiązły tryb życia. Dzieje chrześcijaństwa, pokazują nam jak krucha może być granica, między świętością a bezbożnością. Między pokorą a pychą, czy wreszcie między prawdziwą wiarą, a zwykłym bałwochwalstwem.

Najnowsza książka Wojciecha Roszkowskiego, to opowieść o świętościach, upadkach i nawróceniach, które występowały od zarania dziejów chrześcijaństwa. Kościół, który założył Chrystus, od samego początku swego istnienia zmagał się z różnymi kryzysami i wyzwaniami. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć postawę apostołów i ich zachowanie, po aresztowaniu ich Mistrza i Nauczyciela. Współczesne problemy Kościoła, patrząc z perspektywy XXI wieków, nie są czymś wyjątkowym. Na przestrzeni różnych epok, przeważała raz strefa „sacrum”, a innym razem „profanum”. Moim zdaniem, najpiękniejszą cechą chrześcijaństwa jest ciągła nadzieja na podnoszenie się ze swoich upadków i słabości. To samo możemy odnieść do historii dziejów Kościoła, który pomimo ogromnych przeciwności, wciąż znajdował nowe siły i możliwości, aby kontynuować misję, którą zlecił jego członkom, Jezus Chrystus.

Narracja książki, rozpoczyna się od historii krzyża, który stał się dla chrześcijan: „symbolem bezgranicznej miłości Boga do człowieka, który Swego Syna posłał na ziemię, by przywrócił ludziom nadzieje w sens życia i umarł za nich w mękach, by zmazać ich grzechy”. W kolejnych rozdziałach, czytelnik zapoznaje się z wybranymi sprawami i sylwetkami osób, które współtworzyły dzieje Kościoła. Warto podkreślić, że autor skupia się w swojej narracji, przede wszystkim na katolicyzmie. Dlatego też, dużo miejsca w książce, zostaje poświęcone kształtowaniu się doktryny i teologii katolickiej. Są to bardzo interesujące części pracy, ponieważ w przystępny sposób wyjaśniają czytelnikom – uważających się za katolików – w co wierzą i dlaczego.

„Świętości, upadki i nawrócenia”, to praca, która jest przede wszystkim skierowana do katolików, którzy chcą poznać historię religii, którą wyznają. Czytając publikację, czytelnik może odnaleźć wiele analogii do współczesności. Historię Kościoła, nie tworzyli wyłącznie ludzie święci i wybitni. Byli również ci, którzy sprzeniewierzyli się nauczaniu Chrystusa, powodując rozłamy i zgorszenie. Poznając ich losy i decyzje, człowiek ma szansę odnaleźć wiele ciekawych inspiracji, ale również pouczeń, które może wykorzystać w swoim życiu. Pytanie tylko, czy będzie chciał to uczynić. To, jednakże, zależy już wyłącznie od jego własnej woli.

Inne recenzje