logo

Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku

Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku


Metryczka

Artykuł: „Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku”, s. 78-81

Publikacja: Zaranie Śląskie. Seria Druga. 7/2021

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

Rok wydania: 2021


Artykuł recenzyjny dotyczący książki Jakuba Grudniewskiego „Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871-1918)”, Katowice 2020.

Pruski urzędnik w polskiej świadomości historycznej, nie kojarzy się zbyt dobrze. Przedstawiciele władzy niemieckiej działający na terenie zaboru pruskiego, często byli realizatorami polityki germanizacyjnej, walki z Kościołem katolickim czy przeciwnikami polskich ruchów narodowościowych. Postacie pruskich elit władzy na Górnym Śląsku na wiele lat zostały zapominane, a ich pozytywne dokonania dla rozwoju regionu pomniejszane. Świetnie to pokazuje praca dr Jakuba Grudniewskiego, który postanowił zbadać obraz elity władzy na Górnym Śląsku w okresie Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918).

Zobacz również