logo

Żuawi Śmierci w obozie w Ojcowie

Żuawi Śmierci w obozie w Ojcowie


Artykuł: „Żuawi Śmierci w obozie w Ojcowie”, s. 25-37

Publikacja: By hołd bohaterom nieść … Obchody 160.rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika

Wydawca: Oddział PTTK w Ojcowie

Rok wydania: 2023


Żuawi Śmierci byli niezwykłą jednostką powstania styczniowego, której założycielem był francuski oficer Franciszek Maximilian Rochebrune (1830-1871). Żuawi stanowili elitę oddziałów powstańczych, a tylko nielicznym udało się wstąpić w ich szeregi. Sława dokonań Żuawów pod Miechowem, Chrobrzem czy Grochowiskami na trwale zapisała się w historii polskiego oręża. Niniejszy tekst prezentuje początków organizacji Żuawów Śmierci w obozie ojcowskim i jest przerobionym fragmentem rozdziału z mojej książki „Żuawi Śmierci”.

Zobacz również