logo

Formy pamięci o Polakach z Wehrmachtu w latach 1945–2022

Formy pamięci o Polakach z Wehrmachtu w latach 1945–2022


Metryczka

Artykuł: „Formy pamięci o Polakach z Wehrmachtu w latach 1945–2022”, s. 175-198

Publikacja: Polska a kompleks nowoczesności Zeszyt programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

Wydawca: Instytut De Republica

Rok wydania: 2023


Niniejszy artykuł ma charakter rekonesansu badawczego i skupia się na przedstawieniu wybranych form historii pamięci dotyczących Polaków w Wehrmachcie w latach 1945–2022. W latach II wojny światowej blisko pół miliona obywateli II Rzeczypospolitej służyło w armii niemieckiej. Zagadnienie tzw. dziadka z Wehrmachtu stało się przedmiotem ogólnopolskiej debaty w 2005 r., gdy jednemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP wypomniano, że „jego dziadek służył ochotniczo w Wehrmachcie”.

W prezentowanym artykule zaprezentowano różne formy pamięci dotyczące tego zagadnienia, przyporządkowując je dwóm okresom czasowym, tj. latom 1945–1989 oraz 1989–2022. Główny przedmiot analizy stanowiły wydawane w tych latach publikacje naukowe i popularnonaukowe, wspomnienia, wystawy, filmy oraz treści publikowane w mediach społecznościowych.

Zobacz również