Formy pamięci o Polakach z Wehrmachtu w latach 1945–2022

Metryczka 

  • Artykuł: Formy pamięci o Polakach z Wehrmachtu w latach 1945–2022, s. 175-198
  • Publikacja: Polska a kompleks nowoczesności Zeszyt programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship
  • Wydawca: Instytut De Republica
  • Rok wydania: 2023

Niniejszy artykuł ma charakter rekonesansu badawczego i skupia się na przedstawieniu wybranych form historii pamięci dotyczących Polaków w Wehrmachcie w latach 1945–2022. W latach II wojny światowej blisko pół miliona obywateli II Rzeczypospolitej służyło w armii niemieckiej. Zagadnienie tzw. dziadka z Wehrmachtu stało się przedmiotem ogólnopolskiej debaty w 2005 r., gdy jednemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP wypomniano, że „jego dziadek służył ochotniczo w Wehrmachcie”.

W prezentowanym artykule zaprezentowano różne formy pamięci dotyczące tego zagadnienia, przyporządkowując je dwóm okresom czasowym, tj. latom 1945–1989 oraz 1989–2022. Główny przedmiot analizy stanowiły wydawane w tych latach publikacje naukowe i popularnonaukowe, wspomnienia, wystawy, filmy oraz treści publikowane w mediach społecznościowych.

Komentowanie wyłączone.