logo

Tradycje powstania styczniowego

Tradycje powstania styczniowego na łamach górnośląskiej prasy chadeckiej i sanacyjnej – na przykładzie „Polski Zachodniej” i „Polonii”


Metryczka:

Artykuł: Tradycje powstania styczniowego na łamach górnośląskiej prasy chadeckiej i sanacyjnej – na przykładzie „Polski Zachodniej” i „Polonii”, s. 43-53

Publikacja: Śląski Almanach Powstańczy, tom IX

Wydawca: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytucja Kultury – Panteon Górnośląski w Katowicach

Rok wydania: 2023


Przypadająca w 2023 r. „okrągła” 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania tematyki tradycji powstania z lat 1863–1864 z perspektywy górnośląskiej prasy, która ukazywała się w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie województwa śląskiego. Głównym materiałem badawczym, z którego skorzystał autor są dwa tytuły prasowe. Pierwszym z nich jest wydawana przez Wojciecha Korfantego „Polonia”, która ukazywała się w latach 1924–1939, drugim jest natomiast „Polska Zachodnia” publikowana w latach 1926–1939, związana z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim.

Przystępując do kwerendy obu tytułów autor skupił się przede wszystkim na analizie artykułów, które ukazywały się w okolicach kolejnych rocznic wybuchu powstania styczniowego tj. 22/23 stycznia. Prowadząc poszukiwania tematyki powstańczej, zogniskował się przede wszystkim na tych tekstach, które miały charakter narracyjny oraz zawierały w sobie „głębszą” myśl oraz przemyślenia dotyczące powstania styczniowego, świadomie pomijając artykuły, które miały charakter stricte informacyjny np. dotyczący organizacji lokalnych uroczystości czy wskazujących program audycji radiowych. W cytowanych fragmentach tekstów artykułów zachowano ich oryginalną pisownię.

Zobacz również