logo

Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective

Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective


Metryczka

Artykuł: „Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective”, s.  549–563

Publikacja: Prace Historyczne 146, z. 3 (2019)

Wydawca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rok wydania: 2019


Celem artykułu jest scharakteryzowanie pokolenia polskich weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wyemigrowali do USA i Kanady po 1945 roku w perspektywie historii mówionej. Autor, wykorzystując wywiady przeprowadzone z weteranami, stara się ukazać motywy emigracji do USA i Kanady, pierwsze lata życia weteranów na emigracji i reflksji, która towarzyszy obecnie weteranom. Autor artykułu stara się rozpoznać i uchwycić znaczenia zawarte w historiach emigracyjnych weteranów, wykorzystując warsztat historii mówionej na podstawie analizowanych źródeł.

Zobacz również