logo

Postać Anny Henryki Pustowójtówny w świetle wybranych pamiętników powstańczych

Postać Anny Henryki Pustowójtówny w świetle wybranych pamiętników powstańczych


Metryczka

Artykuł: „Postać Anny Henryki Pustowójtówny w świetle wybranych pamiętników powstańczych”, s. 93-102

Publikacja: Fax Historica. Periodyk Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego, nr 3

Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Rok wydania: 2015


Gdy podejmujemy rozważania na temat powstania styczniowego, nierozłącznie kojarzy się ono dla większości z nas z czynem zbrojnym mężczyzn i chłopców, którzy ruszyli w boj, aby wyzwolić Ojczyznę. Z tych stereotypowych ram wyłamuje się postać Anny Henryki Pustowójtowny, adiutantki w sztabie Mariana Langiewicza. Była kobietą odważaną, prawdziwą patriotką, która nie raz potrafiła zawstydzić swoim bohaterstwem i wolą walki, żołnierzy walczących pod dowództwem Langiewicza. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postaci Pustowójtowny w świetle wybranych relacji oraz wspomnień, które według mnie najlepiej charakteryzują jej osobę w czasie powstania styczniowego.

Zobacz również