Powojenne losy 2. Korpusu Polskiego w perspektywie narracji biograficznej Jana Szymczyka, Warszawa 2018

Powojenne losy 2. Korpusu Polskiego w perspektywie narracji biograficznej Jana Szymczyka, Warszawa 2018

W artykule zanalizowano w perspektywie oral history wspomnienia Jana Szymczyka, byłego żołnierza Wehrmachtu oraz 2. Korpusu Polskiego. Zdecydowałem się na wybór świadectwa Szymczyka ze względu na jego młody wiek (18 lat), gdy został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Chciałem zbadać, jakiego rodzaju wydarzenia, fakty i postacie zostały zapamiętane przez młodego żołnierza (właściwie nastolatka), który służył w 2. Korpusie Polskim już w okresie powojennym, a który wciąż jest raczej mało znany w polskiej historiografii. W niniejszym tekście zostały zaprezentowane fragmenty jego wspomnień dotyczące jego służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1947 . Wspomnienia zostały opatrzone przeze mnie autorskim komentarzem.

Komentowanie wyłączone.