logo

Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle

Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle


Metryczka

Artykuł: „Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle”, s. 353-362

Publikacja: Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum w Gliwicach, Urząd Miasta Radzionków

Rok wydania: 2014


Artykuł przedstawia historię trzech mieszkańców Katowic, którzy zostali deportowani do Związku Sowieckiego w 1945 roku – Józefa Muchy, Franciszka Cioski oraz Pawła Wilczka. Zastosowana w pracy metodologia została oparta w całości na oral history, poprzez przeprowadzenie kilku wywiadów z rodzinami deportowanych.

Zobacz również