logo

„U mnie na razie wszystko w porządku” – listy mojego ojca, żołnierza LWP

„U mnie na razie wszystko w porządku” – listy mojego ojca, żołnierza LWP, do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984)


Metryczka

Artykuł: „U mnie na razie wszystko w porządku” – listy mojego ojca, żołnierza LWP, do rodziców jako przykład postrzegania otaczającej rzeczywistości i zapis egzystencji z początku lat osiemdziesiątych (1982–1984), s.311-333

Publikacja: Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989). List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Rok wydania: 2021


Celem artykułu jest analiza korespondencji Kazimierza Kartasińskiego, który w latach 1982-1984 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim. Analiza listów została poprowadzona pod kątem czterech zagadnień: opisu służby, atmosfery panującej wśród żołnierzy, relacji z rodzicami oraz osobistych refleksji. W artykule zostały również umieszczone wspomnienia autora listów, na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu.

Zobacz również