logo

Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie II Rzeczypospolitej 17 września 1939 r. w perspektywie biograficzno-narracyjnej

Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie II Rzeczypospolitej 17 września 1939 r. w perspektywie biograficzno-narracyjnej


Metryczka

Artykuł: „Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie II Rzeczypospolitej 17 września 1939 r. w perspektywie biograficzno-narracyjnej”, s. 29-39

Publikacja: Studia z historii najnowszej Polski, t. 2

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Rok wydania: 2020


Artykuł jest analizą doświadczeń przedwojennych mieszkańców tzw. Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, związanych z wkroczeniem wojsk sowieckich 17 września 1939 r. Głównym materiałem źródłowym, na którym został oparty artykuł, są zbiory wspomnień bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń w formie narracji filmowych. Autor podzielił świadków na trzy grupy wiekowe: osoby dorosłe, nastolatkowie oraz dzieci, i porównał ich relacje. Zastosowana analiza porównawcza przedstawia zarówno podobieństwa, jak i różnice między poszczególnymi pokoleniami, jeśli chodzi o pamięć wydarzeń z 1939 r.

Zobacz również