Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy, Katowice-Rybnik 2017

Trzy historie z Ligoty, Panewnik i Zawodzia z deportacjami w tle, Katowice 2014

Artykuł mający charakter rekonesansu badawczego został oparty na dwóch ważnych dla historii dzielnic kronikach szkolnych. W artykule starałem się zrekonstruować życie codzienne mieszkańców obu dzielnic toczące się pod naciskiem wydarzeń wojennych. Zostały poruszone zagadnienia dotyczące wybuchu wojny, służby wojskowej mieszkańców Ligoty i Panewnik oraz życia religijnego. Dla uzupełnienia tego obrazu sięgnąłem również do źródeł pamiętnikarskich.

Komentowanie wyłączone.