Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective Kraków 2019

Prace Historyczne

Celem artykułu jest scharakteryzowanie pokolenia polskich weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wyemigrowali do USA i Kanady po 1945 roku w perspektywie historii mówionej. Autor, wykorzystując wywiady przeprowadzone z weteranami, stara się ukazać motywy emigracji do USA i Kanady, pierwsze lata życia weteranów na emigracji i reflksji, która towarzyszy obecnie weteranom. Autor artykułu stara się rozpoznać i uchwycić znaczenia zawarte w historiach emigracyjnych weteranów, wykorzystując warsztat historii mówionej na podstawie analizowanych źródeł.

Komentowanie wyłączone.