Wywieziono nas bydlęcymi wagonami

wywieziono min

„Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”

Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku

Publikacja zawiera 46 relacji osób deportowanych do ZSRR. Tym razem zaprezentowano unikalny zbiór wspomnień tylko i wyłącznie osób wywiezionych na Wschód. Nie uwzględniono w niej wspomnień członków rodzin deportowanych oraz innych sprawozdań z drugiej ręki. Całość została opracowana naukowo, a bogaty zasób przypisów wyjaśnia pojęcia, lokalizuje miejsca poszczególnych obozów oraz biogramy występujących w nich osób. Wstęp wprowadza do tematu i prezentuje kluczowe wydarzenia związane z deportacją mieszkańców Górnego Śląska na Wschód w 1945 roku.

NAKŁAD WYCZERPANY. KSIĄŻKA DOSTĘPNA W BIBLIOTEKACH

Recenzje